Страница 1 из 1

Vaptio Apolo Tank

Добавлено: 01 сен 2019, 13:03 #1
Paul59
Vaptio Apolo Tank
Vaptio Apolo Tank 2.jpg
Vaptio Apolo Tank 2.jpg (48.07 КБ) 434 просмотра

Характеристики Vaptio Apolo Tank:

  • Высота: 58,4мм
  • Диаметр: 27мм
  • Вместительность: 5мл
  • Испарители:
    - APOLO A1 Coil (Single Mesh 0.17Ω, 50-70Вт)
    - APOLO A2 Coil (Dual Mesh 0.2Ω, 55-80Вт)
    - APOLO A3 Coil (Triple Mesh 0.15Ω, 60-90Вт)
Изображения | +
Vaptio Apolo Tank 3.jpg
Vaptio Apolo Tank 3.jpg (53.99 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 4.jpg
Vaptio Apolo Tank 4.jpg (45.5 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 5.jpg
Vaptio Apolo Tank 5.jpg (52.72 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 6.jpg
Vaptio Apolo Tank 6.jpg (57.97 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 7.jpg
Vaptio Apolo Tank 7.jpg (42.66 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 8.jpg
Vaptio Apolo Tank 8.jpg (80.05 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 9.jpg
Vaptio Apolo Tank 9.jpg (45.93 КБ) 434 просмотра
Vaptio Apolo Tank 10.jpg
Vaptio Apolo Tank 10.jpg (61.95 КБ) 434 просмотра